หัวข้อให้อธิษฐานเผื่อ

คุณต้องการให้หัวข้ออธิษฐานนี้ได้รับการอธิษฐานเผื่อจากทีม(กรุณาเลือก)
 
“จงวางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างหมดใจ อย่าพึ่งความเข้าใจของตนเอง” จงยอมรับพระองค์ในทุกวิถีทางของเจ้า แล้วพระองค์จะทรงทำทางของเจ้าให้ราบเรียบ
— สุภาษิต 3:5-6